Pomocí importu dat můžete do bpm'online nahrát velké množství záznamů. Díky tomuto nástroji zákaznické databáze, katalogu produktů, hodnot číselníků a dalších dat ze souborů .xlxs zabere jen pár minut. 


Doporučujeme použít import dat před zahájením práce s bpm'online k naplnění databáze novými záznamy. Import dat také můžete použít pro aktualizaci existujících záznamů. 


Pozor! Data se doporučuje importovat až po nastavení oprávnění v systému, protože k importovaným záznamům budou přiřazena výchozí oprávnění.


Chcete-li importovat data z aplikace Excel do bpm'online:

  1. Připravte soubor Excel pro import: podrobnosti naleznete v článku „Jak připravit soubor pro import“.
  2. Spusťte Průvodce importem: kliknutím na tlačítko otevřete Návrhář systému a poté klikněte na [Import dat]. 
  3. Přidejte importovaný soubor: přetáhněte soubor aplikace Excel na stránku Průvodce importem nebo klikněte na [Zvolit soubor] a soubor vyhledejte. 
  4. Zvolte objekt (sekci, detail nebo číselník), kam chcete importovat data. „Firmy“ a „Kontakty“ jsou nejčastěji používané objekty importu (přečtěte si, jak importovat databázi zákazníků). Kliknutím na [Jiný objekt] zvolte jiný objekt. 
  5. Proveďte mapování sloupců souboru Excel a polí v objektu bpm'online, kam data plánujete importovat. 
  6. Zvolte sloupce pro identifikaci duplicitních záznamů: zvolte sloupce, v nichž data jsou jedinečná pro každý z importovaných záznamů. Bpm'online použije tyto sloupce k zajištění toho, že po importu nebudou vytvořeny žádné duplicitní záznamy.