Chcete-li úspěšně načíst data, ujistěte se, že soubor splňuje následující kritéria:

 • Soubor je ve formátu * .xlsx.
 • Soubor není poškozen.
 • Soubor neobsahuje aktivní hypertextové odkazy. Před importem deaktivujte všechny aktivní hypertextové odkazy v souboru.
 • Soubor obsahuje správné názvy sloupců a data.
 • Soubor neobsahuje v prvním řádku žádné další údaje, kromě názvů sloupců.
 • Soubor neobsahuje více než 50 000 řádků. Limit počtu řádků v importovaném souboru není pevná hodnota a může se měnit v závislosti na počtu sloupců a objemu informací zadaných jako hodnoty sloupců.

Při zadávání hodnot ve sloupcích importovaného souboru postupujte podle těchto doporučení:

 • Ujistěte se, že formát buňky v souboru odpovídá formátu sloupců v bpm'online. Například pro sloupec [Celé jméno] zvolte formát „Text“ a pro sloupec [Začátek] zvolte formát „Datum“.
 • Importujete-li adresy webových stránek, adresy stránek na sociálních sítích nebo jiné adresy URL, musíte před importem deaktivovat všechny aktivní hypertextové odkazy v souboru.
 • Uveďte datum v jednom z následujících formátů: 
  • MM-DD-RRRR; 
  • MM.DD.RRRR; 
  • MM/DD/RRRR; 

                 kde MM je měsíc, DD je den a RRRR je rok.

 • Importujete-li do bpm’online data ve formátu datum/čas, čas vždy oddělujte od data mezerou. Níže jsou uvedeny příklady správných hodnot ve formátu datum/čas v souboru Excel. 
  • 01.31.17 2:01:00 PM
  • 01.31.2017 14:02:00 
  • 01/31/2017 2:03:00 PM 
  • 01/31/2017 14:04:00 
  • 01-31-2017 2:05:00 PM 
  • 01-31-2017 14:06:00 
  • 1.31.2017 2:07:00 PM 
  • 01.31.2017 02:08:00 PM 
  • 01.31.2017 02:09:00 pm 
  • 01.31.17 02:10:00 AM
 • Hodnoty zaškrtávacích polí, například [Nepoužívat e-mail], musí být zadány v jednom z následujících formátů: true/false
 • Vyplňte povinná pole. Například u kontaktů musí být vyplněno pole [Celé jméno] a u firem pole [Název]. Nemusíte vyplňovat povinná pole, která se vyplňují automaticky výchozí hodnotou, například pole [Stav] a [Vlastník]. Necháte-li taková povinná pole v souboru prázdná, budou automaticky vyplněna výchozí hodnotou.

Berte prosím na vědomí, že při importu dat do číselníků se automaticky přidávají hodnoty, které před tím v příslušných číselnících bpm'online neexistovaly. V rámci kontroly hodnot mezery před a za slovem a velká či malá písmena nejsou brány v úvahu, zatímco důležité jsou speciální znaky. Například pokud má soubor pro import hodnotu „zákazník“ a číselník [Typy kontaktů] obsahuje hodnotu „Zákazník“, nebudou po importu přidány nové hodnoty a záznam bude propojen s existující hodnotou číselníku. Pokud je však v souboru pro import uveden typ kontaktu „Klient“, bude do číselníku přidána nová hodnota „Klient“. Chcete-li zabránit duplicitám v systémových číselnících, zkontrolujte hodnoty číselníku v souboru pro import. 


Poznámka 

Před nahráním souboru se ujistěte, zda jsou všechny pluginy ve vašem prohlížeči zakázány. Některé pluginy totiž mohou způsobit chyby během procesu importu.