Zobrazení analytik si můžete nastavit na libovolné záložce stránky záznamu nebo na jeho kartě. K dispozici jsou následující typy dashboardů:

 • Graf;
 • Ukazatel;
 • Budík;
 • Webová stránka.

Přidání přehledu na stránku záznamů lze provést pomocí Návrháře sekce nebo Návrháře detailu. Nastavení dashboardů přidaných na stránku záznamu probíhá podobně nastavením přehledů v systému.


Jak přidat dashboard na stránku záznamu

Jako příklad použijeme nastavení grafu komunikací s klientem na záložce [Historie] na stránce kontaktu. Pro přidání grafu na stránku kontaktu:

 1. Otevřete Návrhář sekce přes tlačítko [Vzhled] na stránce kontaktu.
 2. Zvolte záložku [Historie], na které bude graf zobrazen. V horní části karty přidejte novou skupinu polí, kde bude zobrazován graf.

Poznámka

Přidání dashboardu na detail se provádí pomocí Návrháře detailu.


 3. Rozklikněte nabídku „Nový widget“ a zvolte požadovaný dashboard. V našem příkladu je to „Graf“. Přetáhněte ho na kartu (viz obrázek). Oblasti, kam můžete graf přidat, budou zvýrazněny zelenou barvou. 4. Na stránce nastavení dashboardu, která se otevře, zadejte parametry grafu se dvěma řadami, který by měl zobrazovat počet hovorů a e-mailových zpráv kontaktu pro aktuální měsíc:

 • Titulek – „Komunikace s kontaktem“.
 • Objekt - pro první a druhou řadu to bude „Hovor“ a „Aktivita“.
 • Funkce je „Počitadlo“.
 • Typ grafu – „Čára“.
 • Seskupení podle sloupce „Konec“ pro hovory a aktivity.
 • Nastavte filtry. U hovorů zadejte období „Konec = Aktuální měsíc“. U aktivit zadejte dvě podmínky: „Typ = E-mail“ a „Konec = Aktuální měsíc“.
 • Nastavte vazbu objektu se sekcí dle sloupce „Id“ objektu „Kontakt“.

         


 5. Pro správné zobrazení dat upravte rozměry grafu.


Jako výsledek provedených nastavení se na stránce kontaktu zobrazí graf s průběhem komunikací s ním v aktuálním měsíci.