Některé sekce v bpm’online mají rychlé filtry. Použijte rychlý filtr pro filtrování dat podle nejčastěji používaných podmínek (viz. obrázek).

Například sekce [Aktivity] obsahuje rychlý filtr, protože nejčastěji je potřeba analyzovat aktivitu zaměstnanců během zvoleného období. Ve výchozím nastavení jsou rychlé filtry povoleny. Parametry rychlého filtru se můžou lišit v závislosti na sekci.

Filtrování podle období

Záznamy můžete filtrovat podle období, například k zobrazení aktivit tohoto nebo minulého týdne.

Jsou přednastaveny tři rychlé filtry:zobrazit záznamy pro dnešní den;
zobrazit záznamy pro tento týden;
zobrazit záznamy pro určité období. Můžete zvolit, například „Včera“, „Tento týden“, „Příští týden“, „Minulý měsíc“ atd. Můžete také nastavit vlastní období zvolením počátečního a koncového data pomocí vestavěného kalendáře.


Poznámka: Minulý, tento a příští týden nebo měsíc jsou považovány jako kalendářní období. Například pokud byl minulý měsíc prosinec a zvolíte v sekci [Aktivity]období „Minulý měsíc“, budou zobrazeny aktivity z časového úseku mezi 1. a 31. prosincem.


Poznámka: Použijte pokročilý filtr pro zobrazení záznamů dle čtvrtletí, pololetí nebo jiných vlastních časových úseků na evidenci. Pro nastavení vlastního období zvolte počáteční a koncové datum pomocí vestavěného kalendáře. Kalendář otevřete kliknutím na počáteční nebo koncové datum období (viz. obrázek).

Filtrování podle vlastníka

Aplikujte filtr podle vlastníka například pro zobrazení aktivit podle jednoho nebo více zaměstnanců. Pro zobrazení dat dle určitého vlastníka, zvolte jméno uživatele v menu filtru . Pro zobrazení dat dle více vlastníků, zvolte možnost [Nový zaměstnanec] z menu a zvolte uživatele v otevřeném okně.

Pro zrušení filtru dle vlastníka zvolte možnost [Vyčistit] z menu filtru.