Rozhraní bpm'online obsahuje následující prvky: postranní panel, komunikační panel, příkazový řádek a obsah stránky, který je právě zobrazován.


Postranní panel (1)

Postranní panel (nebolí „Panel sekcí“) je umístěn v levé části obrazovky a slouží k navigaci sekcemi a prostory. Zároveň jsou na postranním panelu rozmístěna tlačítka pro rychlý přístup k základním systémovým funkcím.


Tlačítka na postranním panelu


– tlačítko „Hlavní stránka“ obsahuje některé dodatečné funkce:
  1. [Hlavní nabídka] – otevírá hlavní nabídku obsahující seznam všech sekcí aplikace a odkazy na systémový návrhář a uživatelský profil.
  2. [Spustit proces] – otevírá okno na spuštění procesu.
  3. [Sbalit postranní panel]/[Rozbalit postranní panel] – určuje způsob zobrazení postranního panelu.
  4. [Prostor] – seznam dostupných prostorů. Bude-li změněn prostor, seznam dostupných sekcí se změní také. Můžete upravovat složení prostorů a sekcí.
  5. [Uživatelský profil] – otevírá uživatelský profil.
  6. [Odhlášení] – ukončuje práci se systémem. Tento příkaz otevírá přihlašovací stránku.

 

– otevírá okno na spuštění procesu.

Nebude-li u tohoto tlačítka nastaven žádný proces, kliknutím se otevře okno obsahující seznam všech procesů dostupných v bpm'online. Jinak bude-li nastaven aspoň jeden proces, kliknutím se otevře nabídka obsahující dodatečné příkazy:

  1. [Spustit proces] – seznam nastavených procesů.
  2. [Jiný proces] – okno obsahující seznam všech procesů dostupných v bpm'online.


– umožňuje rychlé přidávání záznamů.

 Zvolte typ záznamu, který chcete přidat, následně se otevře karta nového záznamu tohoto typu. Poznámka – strukturu rychlého přidávání záznamů lze nastavit pomocí číselníkuNastavení menu pro rychlé přidání“.


– sbalí/rozbalí postranní panel.

Ve sbaleném stavu na panelu se zobrazují pouze ikony sekcí ve zvoleném prostoru. V rozbaleném stavu se zobrazují ikony sekcí ve zvoleném prostoru, jména sekcí a jméno aktuálního prostoru.


- Volba prostoru

Přepínat prostory lze pomocí nabídky na postranním panelu. Nabídka prostoru je dostupná pouze v rozbaleném postranním panelu.

Komunikační panel (2)

Komunikační panel je umístěn v pravé části obrazovky a slouží k provedení telefonátů a zobrazení oznámení uživatele.

Příkazový řádek (3)

Příkazový řádek slouží k hledání záznamů, přidávání nových záznamů a provádění jiných akcí pomocí textových příkazů.

Oblast pro složky a filtry (4)

Tato oblast slouží k nastavování filtrů záznamů a práci se složkami v sekci.

Pracovní prostor (5)

Záleží na sekci a na zvoleném vzhledu, v prostoru je zobrazena evidence záznamů (například, kontaktní osoby v sekci „Kontakty“), karta záznamu, analytické nástroje pro zvolenou sekci a speciální stránky, například kalendář v sekci „Aktivity“.