Standartní filtr se používá při hledání záznamů v sekcích nebo detailech podle hodnot zadaných v jednom nebo více sloupcích. Například v případě vyhledávaní všech firem zvoleného typu nebo aktivit, které mají určitý stav a prioritu.

Aplikování standardního filtru pro sekci

 - V menu [Filtr] zvolte možnost [Nový filtr] (viz. obrázek).
 - V polích, která se zobrazí, zadejte podmínky filtrování. Zvolte sloupec, podle kterého chcete záznamy vyhledat a zadejte hodnotu sloupce (funguje našeptávaní). Pro aplikování podmínek filtru zmáčkněte tlačítko (viz. obrázek). 


Výsledkem je zobrazení těch záznamů na evidenci sekcí, které odpovídají podmínkám aplikovaného filtru.

Aplikování více standardních filtrů pro sekci

V sekci můžete použít více než jeden standardní filtr. Pro to po aplikování filtru znovu zvolte možnost [Nový filtr] z menu [Filtr] a zadejte další podmínku filtrování. Po použití několika standardních filtrů bude seznam obsahovat pouze ty záznamy, které odpovídají podmínkám všech nastavených filtrů.

Aplikování standardního filtru pro detail

 - Zvolte možnost [Použít filtr] z menu (viz. obrázek).
 - V polích, která se zobrazí, zadejte podmínky filtrování. Zvolte sloupec, podle kterého chcete záznamy vyhledat a zadejte hodnotu sloupce (funguje našeptávaní). Pro aplikování podmínek filtru zmáčkněte tlačítko (viz. obrázek)


Výsledkem je zobrazení těch záznamů v detailu, které odpovídají podmínkám aplikovaného filtru.

Poznámka: Aplikování podmínky filtru je možné pouze nad detailem obsahujím seznam.

Aplikování více standardních filtrů pro detail

Pro detail můžete použít více než jeden standardní filtr. Pro přidání více filtrů klikněte na tlačítko a zvolte podmínku filtru. Po použití několika filtrů bude detail obsahovat pouze ty záznamy, které odpovídají podmínkám všech filtrů.

Skrytí panelu filtru na detailu

Panel filtru bude automaticky skryt po aktualizaci stránky. Pro ruční skrytí panelu zvolte možnost [Skrýt filtr] z menu (viz. obrázek).


Pozor: Tato možnost je k dispozici, pokud nejsou použity žádné podmínky filtrování.

Poznámka: Detail můžete rozbalit nebo sbalit použitím tlačítka , podmínky filtrování budou zachovány.