Všechny informace o záznamu jsou obsaženy na jedné stránce. Není potřeba přesouvat se do jiných objektů systému – všechny hlavní funkce jsou k dispozici přímo na stránce záznamu. Každá stránka se skládá z různých bloků se strukturovanými detaily obsahujícími spojené informace, záložky, panel nástrojů. Některé sekce mají i workflow lištu a panel akcí (viz. obrázek).


Profil záznamu (1)

Nejdůležitější informace o záznamu. Blok se zobrazuje na stránce záznamu základních sekcí bpm’online, například na stránce kontaktu nebo firmy.

Blok spojených záznamů (2)

Stručné informace o spojených záznamech (například v případě firmy se zobrazí jméno, pracovní pozice a mobilní telefon kontaktní osoby). Blok vám umožní prohlédnout si všechna klíčová data spojeného záznamu na stránce hlavního záznamu. Stránka může obsahovat jeden nebo více takových bloků.

Pokud se záznamem není spojen žádný další záznam, můžete vybrat jeden z již existujících nebo vytvořit záznam nový. Spojený záznam můžete odebrat kliknutím na v pravém horním rohu bloku.

Workflow lišta (3)

V sekcích, ve kterých jsou záznamy spravovány pomocí návrháře případů nebo byznys procesu, je zobrazena workflow lišta. Umožňuje vám vidět, ve které fázi obchodního procesu se záznam nachází, dokončit kroky současné fáze a rychle se přesunout k další fázi. Toto umožnuje zjednodušit celý proces a pomáhá vám soustředit se na posun kupředu.


Poznámka: Nastavení workflow lišty ve verzích 7.9.0 a výše lze provést pomocí Návrháře případů.

Panel akcí (4)

Pomocí panelu akcí vždy vidíte naplánované úkoly a jediným kliknutím tlačítka se přesunete k vašim aktivitám, práci s emaily nebo příspěvkům na sociální síti. Nemusíte opouštět hlavní sekci, protože pro práci s aktivitami se používají mini karty.


V sekcích, které používají obchodní procesy nebo případy, můžete pracovat se seznamem úloh, které byly naplánovány automaticky. Můžete pracovat dle procesu a mít kompletní přehled komunikací s klientem, historie příležitosti nebo registračních dat leadu.


Panel akcí vám umožní:


- Naplánovat úkol
- Odeslat email
- Napsat příspěvek na sociální síť
- Uložit výsledky hovoru


Panel akcí zobrazuje aktivity, které byly vytvořeny vámi nebo v rámci procesu a odpovídají následujícím parametrům:

 • Aktivita není ve finálním stavu. Poznámka: Finální stav aktivity je ten, který má v číselníku [Stavy aktivit] zaškrtnuto políčko [Finální stav]
 • Aktivita je spojena s objektem dle konkrétního pole. Například v panelu akcí leadu jsou zobrazeny jen ty úkoly, které obsahují zvolený lead v poli [Lead]

Ostatní prvky obchodního procesu mohou být zobrazeny na panelu akcí jako úkoly:

 • Automaticky generované stránky
 • Přednastavené stránky
 • Otázky uživateli
 • Stránky objektů

Blok záložek (5)

Detailní informace o záznamu jsou zobrazeny na samostatných záložkách. Například záložka [Historie] obsahuje historii aktivit, hovorů, zpráv a informace o spojených záznamech. Záložka [Sociální síť] obsahuje příspěvky zveřejněné uživateli a týkající se záznamu. Záložky obsahují pole, skupiny polí a detaily.

Panel nástrojů (6)

Panel nástrojů obsahuje tlačítka k provedení různých akcí se záznamem.

 • Na panelu nástrojů můžete data uložit, zrušit změny nebo zavřít stránku.
 • Tlačítko [Akce] vám umožní nastavit přístupová práva a přihlásit se k odběru aktualizací příspěvků zvoleného záznamu. S pomocí menu akcí můžete v závislosti na sekci také provádět jiné úlohy, například obohacovat data kontaktu ze sociálních sítí.
 • Tlačítko [Tagy] vám umožní nastavit tagy pro zjednodušení hledání a k seskupování záznamů.
 • Tlačítko [Tisk] vám umožní uložit informace o záznamu do samostatného souboru. Kliknutím na tlačítko otevřete seznam tiskových sestav a reportů dostupných pro tuto sekci. Seznam dat zobrazených v tiskovém formuláři závisí na sekci. Po zvolení formuláře nebo reportu se informace ze stránky záznamu uloží do samostatného souboru ve formátu PDF.
 • Tlačítko [Vzhled] otevře návrhář sekce.

Pole a detaily

Informace můžou být zobrazeny jako pole nebo detail.


Pole je způsob zobrazení informace ve tvaru určité hodnoty. Hodnota může být zvolena ve formátu text, číslo, logická hodnota, datum, čas a také může být zvolena ze seznamu nebo číselníku. Při zvolení hodnot ze seznamu nebo číselníku, systém nabídne seznam záznamů začínajících zvolenou hodnotou po zadání několika znaků. Podobná pole můžou být seskupena do skupin polí. Skupiny můžete minimalizovat.


Detail je způsob zobrazení informace o jiném objektu spojeném se zvoleným záznamem. Detaily jsou zobrazovány jako evidence a používají se, pokud hlavní záznam může být spojen s více než jedním záznamem objektu. Například spojené s kontaktem aktivity, jeho adresy, dokumenty atd.


Vizuálně se detail liší od skupiny polí přítomností panelu nástrojů pro správu dat (přidávaní a úprava záznamu, seřazení, filtrace, nastavení detailu atd.). Záznamy v detailu můžou mít vlastní stránku úprav. Například stránka platebních údajů firmy nebo stránka produktu v příležitosti.