V případě navýšení počtu uživatelů bpm'online nahrávaní nové licence je nezbytným krokem. Tato operace je docela jednoduchá a je zvladatelná pro každého uživatele, má-li přístup k pokročilým nastavením.


Krok 1. Generace požadavku

 

1. Otevřete pokročilá nastavení bpm'online2. V pokročilých nastaveních otevřete správu licencí:3. Vytvořte požadavek a uložte soubor (LicenceRequest.tlr)


4. Vytvořte nový požadavek na podporu pomocí tohoto portálu a připojte stažený soubor LicenceRequest.tlr


Krok 2. Nahrávání licencí


1. Stáhnete soubor LicenceRequest.tls, který bude přiložen k odpovědi na požadavek.

2. Proveďte kroky 1 až 2 tohoto návodu.

3. Klikněte na tlačítko "Načíst licence".

4. Po ukončení operace licence budou instalovány.

5. Přidělte licence uživatelům (návod je zde - https://auriksystems.freshdesk.com/support/solutions/articles/8000047318-p%C5%99id%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-nov%C3%BDch-u%C5%BEivatel%C5%AF)