Evidence CRM systému bpm'online (v sekci nebo v detailu) většinou má dva vzhledy – klasická evidence (neboli tabulka) a takzvané „dlaždice“ (umožňuje modernější pohled na data). Základní postup při nastavení evidence bpm'online je stejný pro oba případy a je popsán níže.


Základní nastavení evidence


Otevřete evidenci, již chcete nastavit kliknutím na tlačítko „Vzhled“.


    

Pak zvolte položku „Nastavit sloupce, které budou zobrazeny

Na stránce nastavení evidence zvolte způsob zobrazení evidence – Dlaždice nebo Evidence


Pak můžete přizpůsobovat vzhled evidence v bpm'online dle vlastní představy:

Chcete některý ze sloupců odstranit, musíte na něj kliknout myší (sloupec bude označen jinou barvou) a pak kliknout na tlačítko „Odstranit


Pokud chcete do evidence přidat nový sloupec, klikněte na plus, pak zvolte jméno sloupce, který chcete přidat a následně klikněte na tlačítko „ZvolitNásledně můžete zmenšit nebo zvětšit šířku sloupce kliknutím na tlačítka „+“ a „-“.Umístění sloupce lze změnit „přetahováním“ na prázdné místo (klikněte na sloupec levým tlačítkem myši a bez uvolnění tlačítka myši přetáhněte pole na potřebné místo).


Budete-li chtít přejmenovat sloupec nebo upravit styl písma, klikněte na tlačítko „Nastavení“. Následně se otevře stránka, na níž lze tyto změny provést.
Budete-li nastavovat vzhled v podobě „Dlaždice“, postup je úplně stejný, až na to, že dlaždice umožňují zobrazení více řádků, takže políčku lze nastavit i výšku.


Pokročilá nastavení evidence


Systém bpm'online umožňuje zobrazovat na jedné evidenci data z více modulů. Například, lze zobrazit počet dokumentů u firmy, nebo datum poslední aktivity (úkolu, hovoru apod.), částku faktur po splatnosti (pro edici „enterprise“) přímo na evidenci firem.


Zkusíme zobrazit na evidenci firem datum poslední aktivity. Provést to lze takhle:


Klikněte na tlačítko „+“, následně se otevře karta volby sloupce:Na kartě klikněte na tlačítko „+“ vlevo od názvu evidence. Otevře se seznam všech modulů, které mají vazby na modul „Firmy“. Na seznamu zvolte položku „Aktivita (sloupec „Firma“)“, to znamená, že budeme vybírat záznamy z Aktivit.
Pak zvolte položku „Konec“, to znamená, že nás zajímá právě datum ukončení Aktivity, a uložte zvolenou položku.


Nakonec musíte zvolit tu poslední, proto vybereme „Maximum“ a přejmenujeme to například na „Poslední aktivita“ (pokud chcete zobrazit například konkrétně datum poslední schůzky, použijte filtr: položka „Kategorie aktivity“, hodnota „Schůzka“).Uložte provedené změny kliknutím na tlačítko „Uložit“. Pak uložte změny na evidenci bpm'online kliknutím na tlačítko „Uložit“.


Hotovo, datum poslední aktivity je teď vidět na evidenci firem CRM systému bpm'online.