Vzhled a složení sloupců v detailu každý uživatel určuje sám. Supervisor má ale možnost jak určit sloupce pro všechny uživatele. 
Pokud ale táto operace byla provedena po vlastním nastavení sloupců uživatelem, žádné změny se neprojeví. Aby se projevili, uživatel musí aktualizovat svůj profil:


image


image

Po ukončení operace nastavení evidencí se vrátí buď k podobě určené Supervisorem nebo (pokud není) k výchozí podobě.