Modul umožňuje vytváření tiskových sestav bpmonline v MS Word.


Instalace:

  1. Máte-li instalovaný zasuvný modul předchozí verze, doporučujeme jej odinstalovat, pak počítač restartovat.
  2. Stáhnete si soubor - https://academy.bpmonline.com/documents/studio/7-12/installing-bpmonline-plug-ms-word 

            Pozor - verze zásuvného modulu (32 nebo 64 bit) musí odpovídat verzi instalovaného MS Wordu, nikoliv Windows.

  1. Rozbalte jej do některé složky, pak spustíte označený soubor: 

3. Spustíte MS Word a zvolit položku "BPMonline"


4. Nastavte relaci. User a password - jméno a heslo uživatele bpm´online (obvykle je to Supervisor), pak do pole Server uveďte URL Vášeho systému, v pole "Workspace" zvolte "Default"